หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

เรื่อง :  การแข่งขันกีฬาครูเอกชนขอนแก่นสัมพันธ์ครั้งที่ 6     เมื่อวันที่: 16 ก.ย. 2555
โดยโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขัน "กีฬาครูเอกชนขอนแก่นสัมพันธ์ครั้งที่  6" ประจำปี  2555 ภายใต้คำขวัญว่า
"รวมกันเป็นหนึ่ง" หรือ "We are one" ณ โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและ
ครูเอกชนทุกเขตการศึกษามาแข่งขันกีฬาประมาณ 1,500 คน มีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์  มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล
และวอลเล่ย์บอล   แข่งกีฬาพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนาน เช่น ชักเย่อ เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ เป็นต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ เดินทางมาเปิดงานและได้กล่าวคำชื่นชม มีความตอนหนึ่งว่า "การแข่งขันกีฬาครูเอกชนขอนแก่นสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์
เป็นการรวมพลังของครูเอกชนให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป การจัดการศึกษาของภาคเอกชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของชาติได้
 การแข่งขันกีฬานอกจากทำให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาพให้พร้อมสำหรับการทำงาน แล้วยังทำให้มีโอกาสผ่อนคลาย ได้พบปะสังสรรค์
กับเพื่อนร่วมอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  มีกำลังใจจัดการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป"
กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการจัดงาน และผู้มีส่วนเขี่ยวข้อง   การแข่งขันกีฬาในครั้งหน้า สาขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เขต 2
จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นลำดับต่อไป.
2272x1704
เปิดชมแล้ว : 553 ครั้ง
 


ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร